กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม


ทำบุญและปล่อยโค
โคัชรู้สึกปลื้มและประทับใจมากที่พวกเราได้มีโอกาสทำ 3 บุญใหญ่ได้สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ดังนี้
1. ถวายมหากฐินสังฆทานปี 2557
2. ถวายค่ารักษาพยาบาล และภัตตาหารให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
3. ร่วมบุญปล่อยโคจากโรงฆ่าสัตว์
รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้นประมาณ 1,012,100 บาท
โคัชขอเอาบุญที่ได้จากการถวายบุญใหญ่ 3 บุญมาฝากเพื่อนๆทุกคน และลูกศิษย์ที่ได้เข้าเรียนสัมมนาการลงทุนคอนโด (SCI, REI) ขอให้ผลแห่งบุญนี้ จงส่งผลให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดี ที่เป็นกุศล ขอให้มีความสุข และขอให้ได้บุญเท่ากันทุกคนเลยนะครับ เพราะปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากที่พวกเราร่วมสละเงินมาเข้าสัมมนา

We donate about 1,012,100 Baht for charity. Let's me share my merit to all of you all around the world. I Believe "The more you sharing, the more you get opportunity to live a life with financial freedom."
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
โค้ชณัฐมอบทุนการศึกษา และของขวัญให้นักเรียน 15,000 บาท
โคัชดีใจและมีความสุขมากครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และมีความสุข ขอเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนเลยนะครับ
"การศึกษาหาความรู้ในการลงทุน เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่ต้องการมีอิสรภาพชีวิต"

Coach Natt give scholarship and gift to students 15,000 Baht.
ภาพตักปล่อยโคมลอยและตักบาตรพระที่ทวาย
เป็นอาสาสมัครชวนชวนชาวทวาย (พม่า) มาตักบาตร และปล่อยโคมลอย เพื่อสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน

เป็นอาสาสมัครชวนชาวอิโลอิโล  ประเทศฟิลิปปินส์ นั่งสมาธิ และจุดโคมลาน เพื่อสร้างสันติภาพโลก (Light of Peace in the Philippines 2014)