International experience


เป็นคนแรกและคนไทยคนเดียวที่ถูกรับเชิญให้ไปพูดเรื่อง The Secrets of Condo Investment ที่งาน Iproperty 2014 ประเทศสิงคโปร์

ไปศึกษางานโครงการการก่อสร้างคอนโดที่ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัทชั้นนำ Sumitomo เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาถ่ายทอดและพัฒนาวงการอสังหาของประเทศไทย