ธุรกิจกับจิตใจต้องไปคู่กัน


"ธุรกิจกับจิตใจ... ต้องไปคู่กัน"

การที่เราได้ทำธุรกิจที่ดี มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ การใช้หลักธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โค้ชเชื่อในแนวคิดนี้ครับ ว่าจะทำให้ความสำเร็จของเรามีคุณค่าและยั่งยืน คนที่ล้มเหลวในการลงทุน โค้ชพบว่าส่วนใหญ่มักเกิดจากความโลภที่มีมากเกินไป และลงทุนเกินกำลังของตน การใช้สติปัญญาในการลงทุน จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างปลอดภัยและมีความสุข