วีดีโอคลิป "สูตรสำเร็จ...เคล็ดลับรวย ด้วยคอนโด"

บทวิเคราะห์การลงทุนคอนโด ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์การซื้อที่เปลี่ยนไป (โค้ชณัฐ)