วีดีโอคลิป "สูตรสำเร็จ...เคล็ดลับรวย ด้วยคอนโด"

บทวิเคราะห์การลงทุนคอนโด ตอนที่ 7 ความรู้สึกของผู้เข้าสัมมนา:Update (โค้ชณัฐ)