"ธุรกิจกับจิตใจ... ต้องไปคู่กัน"

การที่เราได้ทำธุรกิจที่ดี มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ
การใช้หลักธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
โค้ชเชื่อในแนวคิดนี้ครับ ว่าจะทำให้ความสำเร็จของเรามีคุณค่าและยั่งยืน
ปีใหม่นี้โค้ชเอาบุญถวายปัจจัยเป็นมหากฐินสังฆทานมาฝากเพื่อนๆ ในเฟสบุ๊คทุกคน
ขอให้ร่ำรวยเงินทอง เวลา ความสุข และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีเลยนะครับ


What News


ที่ดินที่รถไฟผ่านจะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแน่นอน
ที่ดินที่รถไฟผ่านจะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพัทยาครับ....